ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γυμνάσιο/ Λύκειο

Αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε το σχέδιο δράσης ούτως ώστε τα παιδιά μας να είναι σε θέση, μετά την αποφοίτησή τους από το Δημοτικό σχολείο, να συνεχίσουν στο Γυμνάσιο με την ίδια διδακτική προσέγγιση. Σε ότι αφορά τη λυκειακή εκπαίδευση, βρισκόμαστε σε συνεργασία με κάποιο ιδιωτικό ελληνόφωνο σχολείο.