ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αφορά σε παιδιά ηλικίας από 6-12 ετών (Τάξεις 1-6)

 Είμαστε ένα ιδιωτικό σχολείο διαφορετικού τύπου, με ενσωματωμένη την Ελληνική,  Αγγλική και Τούρκικη γλώσσα, ακολουθώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις λειτουργίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στην Κύπρο και του Διεθνούς Αναλυτικού Προγράμματος Waldorf.

 Δεν θα πρέπει να ερωτούμε «Τι είναι αυτό που ένα παιδί χρειάζεται να μάθει, έτσι ώστε σήμερα να ενταχθεί κατάλληλα στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές», αλλά θα πρέπει να ερωτούμε «Τι είναι αυτό που ενυπάρχει μέσα σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη και πώς αυτό μπορεί να εξελιχθεί μέσα της;» --Rudolf Steiner Το πλέον συναρπαστικό αναλυτικό πρόγραμμα του κόσμου!

  •  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Waldorf συνυφαίνει μαζί όλα τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπει το κυπριακό Αναλυτικό Πρόγραμμα – Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Ιστορία, Γεωγραφία και Ξένες Γλώσσες – με έναν καλλιτεχνικά δημιουργικό τρόπο.
  • Τα μαθήματα διδάσκονται σε θεματικές ενότητες, που ονομάζονται Το Κύριο Μάθημα, και διαρκούν περίπου 2 ώρες κάθε πρωί για μια περίοδο που έχει διάρκεια από τρεις έως τέσσερις βδομάδες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται περαιτέρω εμβάθυνση στο κάθε αντικείμενο.
  • Θεματικά μαθήματα (subject lessons) όπως Χειροτεχνία, Ευρυθμία (ένα είδος χορευτικής τέχνης – ομιλών χορός), Τέχνη/ζωγραφική, Μουσική, Θέατρο, Κηπουρική, επίσης συμπεριλαμβάνονται στον πυρήνα του αναλυτικού προγράμματος. (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε ωρολόγιο πρόγραμμα και σύνοψη αναλυτικού προγράμματος )
  • Τα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης είναι κρίσιμα για την καλλιέργεια της φαντασίας. Ο Steiner υποστηρίζει ότι «αυτή η ζωτικής σημασίας κατασκευή της εικόνας […] δίνει ζωή και ενόραση στη λογική και εννοιολογική σκέψη». Το περιεχόμενο το αναλυτικού προγράμματος, η γνωστική ανάπτυξη και η καλλιέργεια ικανοτήτων προσεγγίζονται μέσα από εικονογραφικές και φανταστικές παραστάσεις, ενσωματώνοντας την αφήγηση, τη δημιουργική γραφή, τις oπτικές τέχνες, τη μουσική, το δράμα και την κίνηση.
  • Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της φαντασίας επιτρέπει στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με το ακαδημαϊκό υλικό και διαμορφώνει την αναγκαία εμμέλεια για τη μελλοντική δημιουργικότητα, την επίλυση προβλήματος και την καινοτομία. Ο συγχρονισμός του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος και των μαθημάτων σπουδών γίνεται σύμφωνα με τις αναπτυξιακές και συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών. Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων μέσα από ένα αναλυτικό πρόγραμμα που βασίζεται στις τέχνες, αναπτύσσει την ικανότητα της εκτίμησης της ομορφιάς στον κόσμο.
  • Κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τα παιδιά διαμορφώνουν μια ισχυρή κοινωνική ομάδα με την τάξη τους, έχοντας συχνά τον ίδιο δάσκαλο καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Αυτό δημιουργεί έναν μοναδικό δεσμό μεταξύ της τάξης και του δασκάλου και βοηθά στο χτίσιμο ισχυρών σχολικών κοινοτήτων.
  • Η πρόσθετη γλώσσα ή η απόκτηση μιας ξένης γλώσσας βρίσκεται σε προτεραιότητα για την εκπαίδευση Waldorf, ειδικά μάλιστα στο πολυσύνθετο κοινωνικοπολιτισμικό κυπριακό πλαίσιο. Δίνουμε προτεραιότητα στην εκμάθηση γλωσσών δημιουργώντας ασφαλή και φιλόξενα περιβάλλοντα για τα παιδιά, για να χρησιμοποιούν τη γλώσσα ενεργά κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής ημέρας. Το σχολείο μας υιοθετεί μια διαθεματική προσέγγιση στην εκμάθηση των γλωσσών, οργανώνοντας μαθήματα σύμφωνα με την προσέγγιση Ολοκληρωµένη Εκµάθηση Περιεχοµένου και Γλώσσας (ΟΕΠΓ), ούτως ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιούν και να μαθαίνουν τις γλώσσες, αλλά συνάμα και μέσω αυτών να υποστηρίζουν και τη μάθηση των υπόλοιπων μερών του προγράμματος σπουδών τους. Επιπλέον, η προσέγγιση ΟΕΠΓ υποστηρίζεται από ξεχωριστά μαθήματα γλωσσικής συνειδητότητας, που χτίζουν τις δεξιότητες του εγγραμματισμού, αναφορικά με την αναγνώριση των γραμμάτων, τη φωνολογία, τη γλώσσα, τη δομή και την επικοινωνιακή καθώς επίσης και ακαδημαϊκή γλωσσική παραγωγή.

 Το Κύριο Μάθημα

Το Κύριο Μάθημα συνιστά μοναδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκπαίδευσης Steiner, και αποσκοπεί στο να εμβαθύνει, να εμπλουτίσει και να ενοποιήσει τη μαθησιακή εμπειρία.

Είναι μια ενιαία δουλειά πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα (Μαθηματικά, Ελληνική Γλώσσα, Φυσικές Επιστήμες, Γεωγραφία, Ιστορία) και μελετάται κάθε μέρα για 3-4 εβδομάδες. Οι δάσκαλοι αναπτύσσουν ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών και ακαδημαϊκών ενσωματωμένων δραστηριοτήτων, που περιστρέφονται γύρω από το κεντρικό θέμα. Το κάθε Κύριο Μάθημα είναι άμεσα συνυφασμένο με το στάδιο ανάπτυξης των μαθητών της εκάστοτε ηλικίας, συνδέεται με τα υπόλοιπα θέματα και χτίζεται με δημιουργικούς τρόπους πάνω στις προγενέστερες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες των μαθητών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση.