ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Είμαστε μια ομάδα γονέων, εκπαιδευτικών και άλλων ενδιαφερομένων, όχι μονάχα από την Κύπρο, αλλά από ολόκληρο τον κόσμο, και κοινός μας στόχος είναι η ίδρυση ενός σχολείου Waldorf στην Λευκωσία. Έχουμε τη στήριξη των Friends of Waldorf   και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Goetheanum και, όπως συμβαίνει σε όλα τα σχολεία Waldorf ανά τον κόσμο, προσφέρουμε εθελοντικά τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας, με απώτερο στόχο όχι το κέρδος αλλά την εναλλακτική εκπαίδευση. Έχοντας αξιολογήσει διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα, θεωρούμε ότι το σύστημα εκπαίδευσης Waldorf είναι ένα από τα πλέον κατάλληλα για την κοινωνία.

Στην προσπάθειά μας να κάνουμε στην Κύπρο το σχολείο Waldorf πραγματικότητα, αλλά και να διαδώσουμε την παιδαγωγική προσέγγιση Waldorf/Steiner ιδρύσαμε μη κερδοσκοπικό οργανισμό Stavrodromi Waldorf Education, διοργανώνουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια, καλούμε να μας μιλήσουν και να μας στηρίξουν αξιόλογοι και καταξιωμένοι επιστήμονες, ενώ συνάμα διοργανώνουμε πληθώρα δραστηριοτήτων για την κοινότητα.